تازه ها - کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)
صفحه آماده است.
کتاب
پایان نامه
مقاله
مجله
منابع دیجیتالی
دیداری شنیداری
سند
تازه های کتاب
 
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
‏‫جاده ی یادگیری React‬ [ری اکت]
ویروخ، روبین
‏‫۱۳۹۸.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
مبانی اولیه ریاضیات مالی
بیوکنن، ج. رابرت
‏‫، ۱۳۹۸.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
رکن سوم بازار
شعبانی، محمد
‏‫، ۱۳۹۹.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
قصه‌ های پریان
ان‍درس‍ن‌، ه‍ان‍س‌ ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ان‌
‏‫۱۳۹۸.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
‏‫روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه‬
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت). پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
‏‫، ۱۳۹۹.‮‬‬