تازه ها - کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)
صفحه آماده است.
کتاب
پایان نامه
مقاله
مجله
منابع دیجیتالی
دیداری شنیداری
سند
تازه های کتاب
 
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
مهارت‌ های هفت‌گانه ICDL [ای. سی. دی. ال.] با رویکرد اشتغال‌ زایی
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌‏، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
‏‫، ۱۴۰۰.
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کنترل دیجیتال و غیرخطی
‏معصوم‌ نیا، محمدعلی
‏‫،۱۳۹۹.‮‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
بورس با طعم تکنیکال
عبدالحمیدی، مجید
‏‫، ۱۴۰۰.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
زوجها در فرایند درمان
ویکس، ‏‫جرالد آر.‬
‏‫، ۱۳۹۹. ‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کارتوگرافی و نقشه‌ های موضوعی
‏حسین‌ زاده، محمدمهدی
‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
مدیریت استراتژیک پیشرفته
راترمل، ‏‫فرانک تی.‬
‏‫، ۱۴۰۰.‮‬