خط مشی دسترسی - کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)
صفحه آماده است.
آئین نامه نحوه استفاده از خدمات بخش امانت و گردش کتاب کتابخانه دانشگاه امام رضا (ع) این آیین نامه به منظور هماهنگی و مشخص کردن چارچوب خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه امام رضا (ع) تهیه شده است. ماده ۱-استفاده کنندگان و شرایط ثبت نام: ۱-۱-اساتید: کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه امام رضا (ع) پس از تایید کارگزینی می توانند از کتابخانه استفاده کنند. ۲-۱-مدرسین حق التدریس: مربیانی که از طرف گروه های آموزشی و به عنوان حق التدریسی مشغول به تدریس هستند در صورت تایید مدیر گروه و یا با ارائه قرارداد ترم جاری می توانند از کتابخانه استفاده نمایند. عضویت این اساتید دارای اعتبار محدود می باشد. این اعتبار از ابتدای نیمسال تحصیلی تا انتهای برگزاری امتحانات پایان ترم می باشد. تبصره ۱: در صورت عدم نیاز گروه و یا عدم تمدید قرارداد در نیمسال بعدی، عودت مدارک در دست امانت این اعضا بر عهده مدیر گروه مربوط خواهد بود ۳-۱- کارکنان: تمامی کارمندان دانشگاه امام رضا (ع) اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، با تایید کارگزینی یا مدیر مستقیم خود و تکمیل فرم عضویت می توانند از کتابخانه استفاده کنند. عضویت هر یک از کارکنان تا زمان قطع همکاری ایشان اعتبار خواهد داشت. ۴-۱-دانشجویان: کلیه دانشجویان دانشگاه با تکمیل فرم عضویت الکترونیکی از طریق پلتفرم تحت وب نرم افزار آذرسا می توانند درخواست عضویت به کتابخانه را ارسال کنند. در صورت تایید کارشناس بخش امانت و پرداخت حق عضویت به میزان ۱۰۰۰۰۰ ریال می توانند از کتابخانه استفاده کنند. ۵-۱- سایر افراد: دانشجویانی که واحدهای آموزشی خود را به اتمام رسانیده و عضو کتابخانه بوده اند و برای شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی مطالعه می کنند، تا زمانیکه امور مربوط به تسویه حساب را انجام نداده باشند می توانند از کتابخانه استفاده نمایند. ماده ۲- شرایط امانت: ۱-۲- اساتید -اعضای هیئت علمی می توانند تا ۳۰ جلد کتاب (فارسی و لاتین) و یا ۲۴ جلد کتاب و ۶ حلقه لوح فشرده و حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به امانت بگیرند. -مدرسین حق التدریسی می توانند ۱۰جلد کتاب و یا ۴ جلد کتاب و ۶ حلقه لوح فشرده و متناسب با میزان کارکرد و شرایط حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به امانت بگیرند. ۱-۲-۲-دانشجویان کارشناسی: – دانشجویان کارشناسی دانشگاه می توانند ۴ جلد کتاب ( فارسی و لاتین) یا تا ۴ حلقه لوح فشرده و حداکثر ۲۰ روز که ۳ بار قابل تمدید می باشد را به امانت بگیرند. – دانشجویان ممتاز ( اول تا سوم) و فعالان انجمن های علمی در هر نیمسال تحصیلی در صورت تایید مدیریت آموزش و یا مدیر گروه می توانند حداکثر تا ۶ منبع را تا تغییر وضعیت به امانت بگیرند. تبصره ۱ :افزایش تعداد منابع امانتی در صورتی انجام می پذیرد که این دانشجویان از نظر اخلاقی، انضباطی و همچنین کارکرد عضویت فاقد هرگونه سوء سابقه باشند به عبارتی دانشجویانی که در محیط کتابخانه از نظر اخلاقی و انضباطی مشکل داشته مشمول این بند نمی گردند. تبصره ۲: افزایش تعداد منابع اطلاعاتی برای دانشجویان رتبه اول از ۴ به ۶ و دانشجویان رتبه های دوم و سوم از ۴ به ۵ خواهد بود. تبصره ۳: دانشجویان فعال انجمن های علمی با توجه به میزان فعالیت در گروه مربوطه می توانند ۵ تا ۶ منبع به امانت گیرند. قابل ذکر است که در ابتدای هر ترم، فهرست اسامی دانشجویان عضو انجمن علمی و بسیج همراه با فهرستی از فعالیتهای آنها از گروه مربوطه دریافت می گردد. تبصره ۴: دانشجویان سال آخر که برای آزمون کارشناسی ارشد آماده می شوند در صورت نداشتن سوء پیشینه انضباطی و اخلاقی و نداشتن سابقه در دیرکرد (بیش از دو مرتبه دیرکرد) منابع می توانند تا ۶ منبع اطلاعاتی را به امانت بگیرند. ۲-۲-۲- دانشجویان تحصیلات تکمیلی: – دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می توانند ۶ جلد کتاب ( فارسی و لاتین ) و یا تا ۶ حلقه لوح فشرده و حداکثر به مدت ۲۰ روز که ۳ بار نیز قابل تمدید می باشد به امانت بگیرند. تبصره ۱: دانشجویان تحصیلات تکمیلی ممتاز ( اول تا سوم ) و فعال انجمن های علمی با ارائه معرفی نامه از مدیریت آموزشی یا مدیری گروه خود می توانند حداکثر تا ۸ منبع را تا تغییر وضعیت خود به امانت بگیرند. – دانشجویان مقطع دکتری تخصصی می توانند ۶ عنوان و حداکثر به مدت ۳۰ روز که ۳ بار نیز قابل تمدید است به امانت بگیرند. ۳-۲-کارکنان: تمامی همکاران مشغول به کار در دانشگاه اعم از کارکنان دانشگاه، نیروهای شرکتی و نگهبانان دانشگاه می توانند ۱۲ عنوان و حداکثر به مدت ۳۰ روز که ۳ بار نیز قابل تمدید می باشد را به امانت بگیرند. ۴-۲- سایر افراد: دانشجویانی که واحدهای آموزشی خود را به اتمام رسانیده ولی هنوز تسویه حساب نکرده اند می توانند بر اساس گروه امانتی که در آن قرار دارند از منابع کتابخانه به امانت ببرند. ماده ۳: شرایط و مقررات – به همراه داشتن کارت دانشجویی برای استفاده از کلیه بخش های کتابخانه الزامی می باشد. – ارائه کارت دانشجویی جهت امانت منابع کتابخانه الزامی می باشد. – استفاده از کارت عضویت و یا دانشجویی تنها منحصر به خود عضو است و منبع فقط به صاحب کارت امانت داده میشود. در صورت استفاده از کارت یک عضو دیگر ، به هیچ عنوان منبعی امانت داده نشده و کارت ضبط میشود. در صورت تکرار این مسئله ، عضویت فرد متخلف به مدت یک ماه تعلیق می شود. – کلیه اعضا در صورت رزرو نبودن مدارک به امانت برده شده و عدم تاخیر اجازه تمدید مدارک خود را دارند. – شخص امانت گیرنده موظف است قبل از انقضای موعد تحویل، منبع (کتاب یا لوح فشرده ) را سالم به کتابخانه عودت دهد. – امانت گیرندگان باید هنگام تحویل منابع خود با همکاری مسئول بخش نسبت به بازگشت منابع خود در سیستم مطمئن گردند. – اعضای کتابخانه نمی توانند از یک عنوان کتاب، دو نسخه به امانت ببرند. – امانت و تمدید لوح های فشرده ۱۰ روز است که آیین نامه آن نیز همانند منابع چاپی می باشد. -در شرایط همه گیری ویروس کرونا کتابخانه های پردیس رضوان و اسرار به صورت قفسه بسته اداره می شود و هیچ یک از اعضا اجازه ورود به بخش مخزن را ندارند. -منابعی که از هر مرکز(کتابخانه مرکزی و پردیس رضوان) به امانت گرفته می شود باید به همان مرکز تحویل داده شود. ماده ۴ – اعتبار عضویت – برای اعضای هیات علمی شاغل تا زمان اشتغال به خدمت رسمی در دانشگاه – برای اعضای حق‌التدریسی تا پایان هر نیمسال تحصیلی – برای دانشجویان تا پایان دوره تحصیلی – برای کارکنان تا پایان مدت قرداد پیمانی یا قراردادی با دانشگاه – برای نیروهای شرکتی تا پایان قرارداد با شرکت مربوطه – سایر افراد طبق مفاد توافقنامه و یا به تشخیص سرپرست کتابخانه