اخبار، اطلاعیه ها، مطالب مفید و رویدادهای پژوهشی اخبار، اطلاعیه ها، مطالب مفید و رویدادهای پژوهشی

کتاب صوتی شبهای پیشاور به مناسبت میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

 

این کتاب به شیعیان کمک میکند تا در مذهب خود استوار تر و شبهات مذهبی خود را برطرف سازند، و به اهل سنت نیز کمک میکند تا پاسخ سوالات و شبهاتی که درباره مذهب تشیع دارند را دریافت و حقایق را درک نمایند.

برگرفته از: www.MahdiMouood.ir

به مناسبت این روز بزرگ دو لینک از کتاب صوتی شبهای پیشاور(ده شب مناظره یک مبلّغ شیعی، مشهور به سلطان الواعظین شیرازی، با دو نفر از عالمان حنفی مذهب اهل سنت) جهت استفاده دوستداران اهلبیت عصمت و طهارت تقدیم می گردد

http://ahlolbait.com/media/923/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1

 

این کتاب به شیعیان کمک میکند تا در مذهب خود استوار تر و شبهات مذهبی خود را برطرف سازند، و به اهل سنت نیز کمک میکند تا پاسخ سوالات و شبهاتی که درباره مذهب تشیع دارند را دریافت و حقایق را درک نمایند.

برگرفته از: www.MahdiMouood.ir
این کتاب به شیعیان کمک میکند تا در مذهب خود استوار تر و شبهات مذهبی خود را برطرف سازند، و به اهل سنت نیز کمک میکند تا پاسخ سوالات و شبهاتی که درباره مذهب تشیع دارند را دریافت و حقایق را درک نمایند.

برگرفته از: www.MahdiMouood.ir
این کتاب به شیعیان کمک میکند تا در مذهب خود استوار تر و شبهات مذهبی خود را برطرف سازند، و به اهل سنت نیز کمک میکند تا پاسخ سوالات و شبهاتی که درباره مذهب تشیع دارند را دریافت و حقایق را درک نمایند.

برگرفته از: www.MahdiMouood.ir
این کتاب به شیعیان کمک میکند تا در مذهب خود استوار تر و شبهات مذهبی خود را برطرف سازند، و به اهل سنت نیز کمک میکند تا پاسخ سوالات و شبهاتی که درباره مذهب تشیع دارند را دریافت و حقایق را درک نمایند.

برگرفته از: www.MahdiMouood.ir

http://masaf.ir/Audios 

نظر
لینک مطلب :