کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Software engineering
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Software engineering.
Management information systems
ن‍رم‌اف‍زار -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ات‍ب‍ز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
Computer software--Development
Software engineering--Encyclopedias
Computer-aided software engineering
ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
Electronic data processing personnel
Formal methods (Computer science)--Congresses
Software engineering
 
پدیدآور:
م‍دی‍ری‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۴۱-
Sommerville, Ian
Pressman, Roger S.
Graham, Ian
Bell, Doug, 1944-
Schach, Stephen R.
Steinberg, Daniel Howard
Manassis, Enricos
ح‍ی‍دری‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۶۵-
McCarty, Bill
 
ناشر:
John Wiley and Sons
Nas
Prentice Hall
م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
Sybex
John Wiley & Sons
IEEE Computer Society Press
McGraw-Hill Higher Education
Springer
Pearson/Prentice Hall
John Wiley
Addison-Wesley
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ری‌ ع‍م‍ران‌ ق‍ل‍م‌ داور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Software engineering: a Practitioner's approach
Pressman, Roger S. ؛  Tehran Nas   ، 1380
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.758‬,‭.P74‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Object-oriented and classical software engineering
Schach, Stephen R. ؛  Boston McGraw-Hill Higher Education   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.758‬,‭.S318‬,‭2002‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Software requirements engineering
Los Alamitos, Calif IEEE Computer Society Press   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.756‬,‭.S65‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Practical software engineering
Manassis, Enricos ؛  Boston Addison-Wesley   ، 2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.758‬,‭.M278‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Formal methods and software engineering : 7th International Conference on Formal Engineering Methods, ICFEM 2005, Manchester, UK, November 1-4, 2005 : proceedings
International Conference on Formal Engineering Methods (7th : 2005 : Manchester, England) ؛  Berlin ; New York Springer   ، 2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.F67 I57‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Software engineering : a programming approach
Bell, Doug, 1944- ؛  New York Prentice Hall   ، 1987
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/758‬,‭.B45S6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Extreme software engineering
Steinberg, Daniel Howard ؛  Upper Saddle River, N.J Pearson/Prentice Hall   ، 2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47 S73‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopedia of software engineering
New York John Wiley   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.758‬,‭.E53‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Software engineering
Sommerville, Ian ؛  Harlow, England ; New York Addison-Wesley   ، 2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.758‬,‭.S65‬,‭2007‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Process-aware information systems
Hoboken, N.J. John Wiley & Sons   ، 2005
شماره راهنما: ‭EB,QA‬,‭76.758‬,‭.P756‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
RHCE: Red Hat Certified Engineer [electronic resource]
McCarty, Bill ؛  San Francisco Sybex   ، 2000
شماره راهنما: ‭EB ,QA‬,‭76.3‬,‭.M325‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Business Rules Management and Service Oriented Architecture
Graham, Ian ؛  Chichester, England John Wiley and Sons   ، 2006
شماره راهنما: ‭EB, HD‬,‭30.213‬,‭.G72‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه نرم افزار
مدیری ، ناصر، ۱۳۴۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۷۷۲۲۴-۵،آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب - خ کارگرجنوبی - بعد از وحید نظری - بن بست گشتاسب - پلاک ۷- واحد۲ مهرگان قلم   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌م۴آ۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پیچیدگی نرم افزار
مدیری ، ناصر، ۱۳۴۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۷۷۲۲۴-۵،آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب - خ کارگرجنوبی - بعد از وحید نظری - بن بست گشتاسب - پلاک ۷- واحد۲ مهرگان قلم   ، ،۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶/‌ف‍لا۴،‌م۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمان های بتنی با نرم افزارETABS
حیدری ، محسن ، ۱۳۶۵- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۳۰۰۴۷۴-۸۸۳۱۲۵۲۷،آدرس ناشر :تهران ، هفت نیر - جنب مسجد الجواد - ک بهارستان - پ -52 واحد5 موسسه انتشارات سری عمران قلم داور   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۹ط۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک