کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Sharp, Pamela
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Test of English as a foreign language - study guides
Test of english as a foreign language - study guides
English language - Textbooks for foriegn speakers
English language-Study and teaching-Foriegn speakers
 
پدیدآور:
Sharpe ,Pamela J.
Sharp, Pamela
Sharpe,Pamela J.
 
ناشر:
Araby Pub
Barron's Educational series
Tuseeh Amuzesh
Zaban-e- melal
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Barron's practice exercises for the TOEFL TEST
Sharp, Pamela ؛  Tehran Zaban-e- melal   ، 1381
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.S533‬,‭2001‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Barron's how to prepare for the test of English language as a foreign language TOEFL
Sharpe,Pamela J. ؛  Tehran Araby Pub   ، 1381=2002
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.S3H6‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده لاتین
 
 
Barron's how to prepare for the TOEFL test :test of English as a foreign language.[ electronic resource]
Tehran Tuseeh Amuzesh   ، 1383=2004
شماره راهنما: CD , PE , 1128 ,.B2
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Barron's how to prepare for the TOEFL:Test of English as a foreign language
Sharpe ,Pamela J. ؛  NewYork Barron's Educational series   ، 1986
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.S53‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک