کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Pressman, Roger S.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
Software engineering
 
پدیدآور:
Pressman, Roger S.
پ‍رس‍م‍ن‌، راج‍ر اس‌.، ۱۹۴۷ - م‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌: ب‍اغ‍ان‍ی‌
Nas
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Software engineering: a Practitioner's approach
Pressman, Roger S. ؛  Tehran Nas   ، 1380
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.758‬,‭.P74‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار
پرسمن ، راجر اس .، ۱۹۴۷ - م ؛  مشهد انتشارات خراسان : باغانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌پ۴‌م۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک