کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Mahmoodi, Mohammad Ali
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Universities and colleges - Iran - Examinations
Universities and Colleges - Iran - Examinations
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
University and college - Iran - Examinations
Readers - Physical education and training
 
پدیدآور:
Fahim,Mansour
Fahim, Mansour
Mahmoodi, Mohammad Ali
م‍ح‍م‍ودی‌ م‍ی‍م‍ن‍د، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۰-
 
ناشر:
Rahnama
The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)
ف‍ره‍اد ت‍وح‍ی‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of physical education and sport science
Mahmoodi, Mohammad Ali ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 2001=1380
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.P54M3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
On the general English section of M.A. entrance examination :for TEFL,English litrature and translation candidates(1375-1383)
Fahim,Mansour ؛  Tehran Rahnama   ، 1383
شماره راهنما: ‭V, LB‬,‭2353‬,‭.F3O5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
On the general English section of M.A. enterance examination
Fahim,Mansour ؛  Tehran Rahnama   ، 1383
شماره راهنما: ‭V, LB‬,‭2353‬,‭.F3‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
On the geneal English section of M.A. entrance examination
Fahim, Mansour ؛  Tehran Rahnama   ، 1385
شماره راهنما: ‭V,LB‬,‭2353‬,‭.F3O5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی
محمودی میمند، محمد، ۱۳۵۰- ؛  تهران فرهاد توحیدی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ت۴‌م۳۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک