کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Finocchiaro, Mary
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Language and languages - Study and teaching
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ -- خ‍ارج‍ی‍ان‌
 
پدیدآور:
Finocchiaro, Mary
ف‍ی‍ن‍وک‍ی‍ارو، م‍ری‌ پ‍ون‍وم‍و
 
ناشر:
Rahrovan -e Tarbiyat
ن‍ش‍ر ت‍اب‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
The foreign language learner
Finocchiaro, Mary ؛  [Tehran] Rahrovan -e Tarbiyat   ، 1994=1373
شماره راهنما: ‭P‬,‭51‬,‭.F5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم
فینوکیارو، مری پونومو ؛  مشهد نشر تابران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭آ۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک