کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Falk, Julia S.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
Linguistics
زب‍ان‌
 
پدیدآور:
Falk,Julia s.
Falk, Julia S
Falk, Julia S.
ف‍ال‍ک‌، ج‍ول‍ی‍ا
ف‍ال‍ک‌ ، ج‍ول‍ی‍اklaF. s ailuJ
 
ناشر:
ره‍ن‍م‍ا
Rahnama
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
Wiley
Abbasi
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Linguistics and language
Falk, Julia S. ؛  Tehran Abbasi   ، 1999=1378
شماره راهنما: ‭P‬,‭121‬,‭.F28‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبانشناسی وزبان ،بررسی مفاهیم بنیادی زبان شناسی
فالک ، جولیاklaF. s ailuJ ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭P‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف۲ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زبان شناسی و زبان
فالک ، جولیا ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭P‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف۲ز۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Linguistics and language : a survey of basic concepts and implications
Falk, Julia S ؛  New York Wiley   ، 1978
شماره راهنما: ‭P‬,‭121‬,‭.F28‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Linguistics and language
Falk,Julia s. ؛  Tehran Rahnama   ، 1363
شماره راهنما: ‭P-V‬,‭121‬,‭.F28‬,‭1978‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک