کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 2002=1381
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
English language - Dictionaries
Readers - 1950
International English language testing system
 
پدیدآور:
 
ناشر:
Rahnama
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده لاتین
 
 
Cambridge practice tests for IELTS 1 [ electronic resource]
Tehran Rahnama   ، 1381 = 2002
شماره راهنما: CD , PE , 1128 ,.C3
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده لاتین
 
 
Collins cobuild English dictionary [ electronic resource ]
Tehran Rahnama   ، 1381=2002
شماره راهنما: CD , PE , 1628 , .C64
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده لاتین
 
 
Great expectations [electronic resource]
Tehran 1381 =2002
شماره راهنما: CD , PE , 1117, .G7
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک