کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 1379 = 2000
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
 
پدیدآور:
Mano, M. Morris
 
ناشر:
SCNI dacitpany [ ش‍رک‍ت‌ س‍ی‍ن‍اپ‍ت‍ی‍ک‍د]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
طراحی دیجیتال [ منبع الکترونیکی ]
Blackburg SCNI dacitpany [ شرکت سیناپتیکد]   ، [۲۰۰۰=۱۳۷۹؟]
شماره راهنما: ۴ط /، ۷۸۸۸/۴ ، TK ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک