کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ی‍ازی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
وب‌ - اب‍زاره‍ای‌ ج‍س‍ت‍ج‍و
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ازی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌،۱۳۳۳-
چ‍ی‍م‍ب‍ر ل‍ی‍ن‌ ،آل‍ن‌
ن‍ی‍ازی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر آم‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نمایه مقالات کتابداری و اطلاع رسانی
نیازی ، سیمین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ن۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی آموزش جستجو در وب
چیمبر لین ،آلن ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۲۳۰‬,‭‌چ۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا۲۰۰۱ (بوستون ،۲۵-۱۶اوت ۲۰۰۱ )
اجلاس سالانه ایفلا( شصت و هفتمین : ۲۰۰۱=۱۳۸۰: بوستون ) ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۲۰۰۲ (گلاسکو: ۲۴-۱۸ اوت ۲۰۰۲ )
اجلاس سالانه ایفلا( شصت وهشتمین : ۲۰۰۲:گلاسکو) ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬,‭۲۰۰۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نمایه مقاله های کتابداری و اطلاع رسانی (۱۳۷۹-۱۳۷۸)
نیازی ، سیمین ،۱۳۳۳- ؛  تهران نشر آمن   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ن۹۴‌ن۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۲۰۰۶ (سئول ، ۲۴ - ۲۰ آگوست ۲۰۰۶ )
اجلاس سالانه ایفلا ( هفتاد و دومین :۲۰۰۶ : سئول ) ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک