کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍واد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور - ای‍ران‌
م‍واد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۲۶-
رئ‍ی‍س‌ ن‍ی‍ا، ن‍گ‍ار، ۱۳۵۶-
پ‍رت‍و، ب‍اب‍ک‌
ق‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۸-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ف‍ه‍رس‍ت‍گ‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار:س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ای
پرتو، بابک ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌پ۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حفظ و نگاه داری مواد کتابخانه و بایگانی انگلیسی - فارسی با معادل های اسپانیایی ، آلمانی ، ایتالیایی - فرانسوی و روسی
تهران موسسه نشر فهرستگان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌ف۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آفت ها و آسیب های مواد کتابخانه و آرشیو (رشته کتابداری )
نیکنام ، مهرداد، ۱۳۲۶- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول ایفلا برای حفاظت و نگهداری از مواد کتابخانه ای
تهران نشر کتابدار:سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اطلس قارچ شناسی : قارچ های آسیب رسان به منابع آرشیوی و کتابخانه ای
رئیس نیا، نگار، ۱۳۵۶- ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱/۳‬,‭‌ق۲ر۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عوامل میکروبی آسیب رسان به مواد آرشیوی و کتابخانه ای
قهری ، محمد، ۱۳۳۸- ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌ق۹‌ع۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک