کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍رت‍ک‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرزهای نو در اطلاع رسانی :گزیده مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ۸ - ۶ دسامبر۱۹۹۴ ، لندن
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ( هجدهمین :۱۹۹۴ : لندن ) ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ک۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۹۷ (دانمارک : ۳۱ اوت - ۵ سپتامبر۱۹۹۷ )
اجلاس سالانه ایفلا( شصت و سومین :۱۹۹۷ : کپنهاگ ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۹۹ (بانکوک : ۲۰ - ۲۸ اوت ۱۹۹۹ )
اجلاس سالانه ایفلا( شصت و پنجمین :۱۹۹۹ : بانکوک ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۹۶ (چین : ۲۵ - ۳۱ اوت ۱۹۹۶ )
اجلاس سالانه ایفلا( شصت و دومین :۱۹۹۶ : پکن ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬,‭۱۹۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۲۰۰۲ (گلاسکو: ۲۴-۱۸ اوت ۲۰۰۲ )
اجلاس سالانه ایفلا( شصت وهشتمین : ۲۰۰۲:گلاسکو) ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬,‭۲۰۰۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۹۸ (آمستردام : ۱۶ - ۲۱ اوت ۱۹۹۸ )
اجلاس سالانه ایفلا( شصت و چهارمین :۱۹۹۸ : آمستردام ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬,‭۱۹۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۲۰۰۶ (سئول ، ۲۴ - ۲۰ آگوست ۲۰۰۶ )
اجلاس سالانه ایفلا ( هفتاد و دومین :۲۰۰۶ : سئول ) ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک