کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍وزش‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
آم‍وزش‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
غ‍ف‍اری‌، س‍ع‍ی‍د
اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌، ع‍ی‍س‍ی‌
غ‍ف‍اری‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دب‍ی‍زش‌: چ‍اپ‍ار
دب‍ی‍زش‌:چ‍اپ‍ار
ن‍ش‍ر چ‍اپ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گامی در سوادآموزی : آموزش بزرگسالان و نوسوادان
غفاری ، سعید ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۲۵۷‬,‭‌ف‍لا۹‌غ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گامی در سوادآموزی : مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد
غفاری ، سعید، ۱۳۴۹- ؛  تهران دبیزش : چاپار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۲۵۷‬,‭‌ف‍لا۹‌غ۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گامی در سوادآموزی
غفاری ، سعید، ۱۳۴۹- ؛  تهران دبیزش :چاپار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۲۵۷‬,‭‌ف‍لا۹‌غ۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش بزرگسالان ( رشته علوم تربیتی )
ابراهیم زاده ، عیسی ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک