کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌،ف‍ائ‍زه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طراح‍ی‌ س‍ای‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌
 
پدیدآور:
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌،ف‍ائ‍زه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی سایت بیمه
یعقوبی ،فائزه ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۴ ط۷ی‌ /، ک‌ /۱۲۶ ، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر .ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک