کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ری‍م‍ی‌ ق‍دوس‍ی‌،س‍ل‍ی‍م‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طراح‍ی‌ س‍ای‍ت‌ اس‍ات‍ی‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا( ع‌( MCS
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌ ق‍دوس‍ی‌،س‍ل‍ی‍م‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی CMS [سی .ام .اس .] سایت اساتید دانشگاه امام رضا (ع )
کریمی قدوسی ،سلیمه ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹ ،۴ط۴ق‌ /،ک‌ /۱۴۲،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک