کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍اظم‍ی‌ ،م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌ ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
م‍ی‍ک‍رو ک‍ن‍ت‍رل‍ر۸۰۵۱
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا ( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
غ‍لام‍رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۳-
ک‍اظم‍ی‌ ،م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ص‍ف‍ار
ت‍رم‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
شبیه سازی میکروکنترلر۸۰۵۱
کاظمی ،محسن ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۲ش‌۲ک‌ /،ک‌ / ۱۶۴ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی با تاکید بر آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران
غلامرضایی ، محسن ، ۱۳۵۳- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۱۶‬,‭‌ف‍لا۹۴‌غ۸۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابرسی
غلامرضایی ، محسن ، ۱۳۵۳- ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌غ۸‌م۳‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک