کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍اظم‍ی‌ ،م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ک‍رو ک‍ن‍ت‍رل‍ر۸۰۵۱
 
پدیدآور:
ک‍اظم‍ی‌ ،م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
شبیه سازی میکروکنترلر۸۰۵۱
کاظمی ،محسن ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۲ش‌۲ک‌ /،ک‌ / ۱۶۴ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک