کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍طاردی‌،م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ی‍ل‍وس‍ک‍وپ‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌
 
پدیدآور:
ع‍طاردی‌،م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
پروژه اسیلوسکوپ دیجیتال با استفاده از میکرو کنترلر[ AVR ا.وی .آر]
عطاردی ،محمد ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹ ،۴پ‌۶ع‌ /،ک‌ / ۱۴۵،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک