کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ص‍ف‍ائ‍ی‌ ،م‍طه‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ش‍رده‌ س‍ازی‌ ت‍ص‍وی‍ر( GEPJ ج‍ی‌.پ‍ی‌.ای‌.ج‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍ف‍ائ‍ی‌ ،م‍طه‍ره‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
فشرده سازی تصویر با استفاده از الگوریتم استاندارد جی پی جی و پیاده سازی به زبان برنامه نویسی سی شارپ
صفائی ،مطهره ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۵ف‌۶ص‌ /،ک‌ / ۱۶۱،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک