کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رض‍ای‍ی‌ ،اس‍م‍اء
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌ اف‍زار م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ای‍ل‌
 
پدیدآور:
رض‍ای‍ی‌ ،اس‍م‍اء
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
نرم افزار مدیریت فایل Win Nc
رضایی ،اسماء ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۴ ن‌۶ر /، ک‌ /۱۶۸ ، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک