کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍ق‌ پ‍ن‍اه‌، آس‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌ اف‍زار ت‍ول‍ی‍د س‍والات‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌ درس‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
 
پدیدآور:
ح‍ق‌ پ‍ن‍اه‌، آس‍ی‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
نرم افزار تولید سوالات امتحانی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات به همراه پاسخ سوالات
حق پناه ، آسیه ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹ ،۴ن‌۷ح‌ /،ک‌ /۱۳۷،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک