کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍س‍ن‍ی‌ س‍ع‍ادت‌، ح‍ج‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‍ی‌ س‍ع‍ادت‌، ح‍ج‍ت‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زمان Time Managment System
حسنی سعادت ، حجت ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۲ ک‌۵ ح‌/، ک‌ /۹۹ ، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک