کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ت‍اج‍ی‍ک‌ ف‍ر،س‍م‍ان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍رک‍ت‌ ه‍واپ‍ی‍م‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍اج‍ی‍ک‌ ف‍ر،س‍م‍ان‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی سایت شرکت هواپیمایی
تاجیک فر،سمانه ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹ ،۴ط۲ت‌ /،ک‌ /۱۶۳،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک