کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اف‍ش‍اری‌ پ‍ور،ع‍ادل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ن‍ی‍ت‌
 
پدیدآور:
اف‍ش‍اری‌ پ‍ور،ع‍ادل‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی امنیت برنامه های مبتنی بروب
افشاری پور،عادل ؛  دانشگاه امام رضا(ع )
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۴ ب‌۷ال‍ف‌ /، ک‌ /۱۰۶ ، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر .ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک