کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ادای‌، ژب‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ن‍ه‍ان‌ ن‍گ‍اری‌ اطلاع‍ات‌
 
پدیدآور:
ادای‌، ژب‍ک‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی انواع روش های پنهان نگاری اطلاعات در تصاویر و پیاده سازی یکی از آنها
ادای ، ژبک ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۴ ب‌۴ال‍ف‌ /، ک‌ /۱۷۰ ، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر .ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک