کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : گ‍ی‍ت‍س‌، ب‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍وآوری‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ارت‍ب‍اط -- داده‌پ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
گ‍ی‍ت‍س‌، ب‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ل‍وک‍ی‍ران‌
س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کسب و کار دیجیتالی
گیتس ، بیل ؛  مشهد سخن گستر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۳۷‬,‭‌گ۹‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب دیجیتالی
گیتس ، بیل ؛  مشهد سخن گستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۵‬,‭‌گ۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کسب و کار بر بال اندیشه [ منبع الکترونیکی ]
گیتس ، بیل ؛  لوکیران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF، EB‬,‭۵۷۱۸‬,‭‌گ۹‌ک۵‬,‭۱۳۷۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک