کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : گ‍ل‍ش‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍داب‍اوری‌ ف‍رام‍ذه‍ب‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
 
پدیدآور:
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د
گ‍ل‍ش‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک
هالیدی ، دیوید ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌ف۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیزیکدانان غربی و مسئله خداباوری [منبع الکترونیکی ]
گلشنی ، مهدی ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر   ، [-۱۳]
شماره راهنما: ‭BL، EB‬,‭۲۷۴۷/۴‬,‭‌گ۸‌ف۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک