کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ل‍وک‍ی‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ارت‍ب‍اط -- داده‌پ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
گ‍ی‍ت‍س‌، ب‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ل‍وک‍ی‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کسب و کار بر بال اندیشه [منبع الکترونیکی ]
گیتس ، بیل ؛  لوکیران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF، EB‬,‭۵۷۱۸‬,‭‌گ۹‌ک۵‬,‭۱۳۷۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک