کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍ی‍ن‍ک‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍ن‍ک‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کسب و کار و اقتصاد لینوکس و متن باز [منبع الکترونیکی ]
فینک ، مارتین ؛  تهران شورای عالی انفورماتیک ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF، EB‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۴‌ف۹‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک