کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍ع‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ -- ع‍ق‍ای‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ام‍ت‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ -- ع‍ق‍ای‍د
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-- ۴۰ ق‌ .ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر
ب‍ی‍ات‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۹-
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۸-
ام‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۲۲-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌ ، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍س‍ل‌ ج‍وان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انواری از نهج البلاغه : شامل (توحید، نبوت ، امامت ، معاد و ...)
امامی ، محمدجعفر، ۱۳۲۲- ؛  قم حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸/۰۸‬,‭‌ف‍لا۷۷‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
منشور عقاید امامیه
سبحانی تبریزی ، جعفر، ۱۳۰۸- ؛  قم موسسه امام صادق (ع )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۱/۵‬,‭‌س۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعتقاد ما[منبع الکترونیکی ]
مکارم شیرازی ، ناصر ؛  [قم ] نسل جوان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP، EB‬,‭۲۱۱/۵‬,‭‌م۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
امامت از منظر شیعه دوازده امامی : مبتنی بر براهین استوار عقلی ، با تکیه بر آیات و روایات با شیوه ای کاملا جدید
بیات ، محمدحسین ، ۱۳۲۹- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۳‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۷۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک