کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار آزاد
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
خ‍وان‍س‍اری‌، م‍ح‍م‍د
ف‍ی‍ن‍ک‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نرم افزارهای آزاد، متن باز
خوانساری ، محمد ؛  تهران شورای عالی انفورماتیک کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭آ۴‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کسب و کار و اقتصاد لینوکس و متن باز [منبع الکترونیکی ]
فینک ، مارتین ؛  تهران شورای عالی انفورماتیک ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF، EB‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۴‌ف۹‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک