کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍اش‍ا، دن‍ی‍س‌ ال‍ی‍وت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ش‍اش‍ا، دن‍ی‍س‌ ال‍ی‍وت‌
ش‍اش‍ا، دن‍ی‍س‌ ال‍ی‍وت‌، ۱۹۵۵ - م‌
 
ناشر:
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ج‍ل‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بزرگان دانش رایانه :زندگی و نوآوری های پانزده دانشمند علوم رایانه [ منبع الکترونیکی ]
شاشا، دنیس الیوت ؛  تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲‬,‭آ۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تنظیم پایگاه داده :اصول ، تجربه ها و تکنیک های عیب یابی
شاشا، دنیس الیوت ، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ش۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک