کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : data mining
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Data mining
ک‍ارب‍ردک‍اوی‌ وب‌
Data warehousing
داده‌ک‍اوی‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
Data mining--Congresses
Web services
 
پدیدآور:
اخ‍وان‌ خ‍زازی‍ان‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۶۰-
ش‍ک‍وه‍ی‍ار، س‍ج‍اد، ۱۳۵۹-
Maclennan، Jamie
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌،[ دک‍ت‍ر]، ۱۳۵۰-
Witten, I. H
Larose, Daniel T
Larose, Daniel T.
 
ناشر:
IOS Press
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
Elsevier/Morgan Kaufman
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
Springer
World Scientific,
Wiley
Wiley-Interscience
Idea group Reference
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopedia of data warehousing and mining
Hershey, PA Idea group Reference   ، 2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D37 E52‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Advances in data mining
Industrial Conference on Data Mining (4th : 2004 : Leipzig, Germany) ؛  Berlin ; New York Springer   ، 2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D34 I52‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Data mining and knowledge management
CASDMKM 2004 (2004 : Beijing, China) ؛  Berlin : New York Springer   ، 2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D34 C37‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Discovering knowledge in data
Larose, Daniel T ؛  Hoboken, N.J Wiley-Interscience   ، 2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D34 L38‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Data mining methods and models
Larose, Daniel T. ؛  Hoboken, NJ Wiley-Interscience   ، 2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D343‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Data mining with microsoft SQL Server 2008
Maclennan، Jamie ؛  Indianapolis Wiley   ، 2009
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.d343M3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Data mining for business applications
Amsterdam IOS Press   ، 2010
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D38‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Data mining
Witten, I. H ؛  Amsterdam ;Boston, MA Elsevier/Morgan Kaufman   ، 2005
شماره راهنما: ‭EB, QA‬,‭76.9‬,‭.D34W58‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Advances in scalable web information integration and service: proceedings of DASFAA2007 International Workshop on Scalable Web Information Integration and Service (SWIIS2007), Bangkok, Thailand, 9-12 April 2007[electronic resource]
International Workshop on Scalable Web Information Integration and Service(1st :2007 :Bangkok, Thailand) ؛  Singapore ;Hackensack, NJ World Scientific,   ، c2007
شماره راهنما: ‭EB, TK‬,‭5105.88813‬,‭.I57‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
انبار داده ها و داده کاوی
اسماعیلی ، مهدی ،[ دکتر]، ۱۳۵۰- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۲۵۵۴،آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب - خ کارگر جنوبی - قبل از چهار راه لبافی نژاد پلاک ۱۲۵۱ دیباگران تهران   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹/۷۶/د۲،‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای داده کاوی در نرم افزار مایکروسافت اکسل
شکوهیار، سجاد، ۱۳۵۹- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۳۱۴۵-۶۶۹۷۳۱۷۵-۶،آدرس ناشر :تهران . خ . انقلاب . خ . 12 فروردین . خ . لبافی نژاد. پ . 197 موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹/۷۶/د۲،‌ش۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آنچه یک دانشجو باید بداند
اخوان خزازیان ، مریم ، ۱۳۶۰- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۵۲۹۴۸،آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - خ فخررازی - خ شهدای ژاندارمری - پ ۱۷۲ جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۲۳۵‬,‭‌ف‍لا۳آ۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک