کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Routledge
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Machine translating
Soccre fans-Europe
Exercise-psychological aspects
Discrimination in sports - Great Britain
Sport - edconomic aspects
Soccer
Sport - physiologicalsapect - cogresses
Sport - sociological aspects
Translating and interpreting - History
Sport - social aspects
Translating and interperting
Leisure
sport - social aspects
Linguistics
Translating and interpreting
Sport - Germany - hisrory
Sports-Great Brritain
SPSS(computer file)
Sex discrimination in Sports
 
پدیدآور:
Cashmore,Ernest
Biddle,Stuart
Brackeneidge , Celia
Torkildsen, George
Munday,jeremy
Robinson,Douglas
Ntoumanis,Nikos
Lefevere,Andrpe
Dunning , Erice
Vanuti, Lawrence
 
ناشر:
Routledge
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب لاتین
 
 
Scienc and soccer
London : New York Routledge   ، 2003
شماره راهنما: ‭GV‬,‭943‬,‭.S36‬,‭2003‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Spoilsports : understanding and oreventung sextual exploitation in sport
Brackeneidge , Celia ؛  London : Newyork Routledge   ، 2001
شماره راهنما: ‭GV‬,‭706‬,‭.B73‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Sport matters : socialogical studies of sport, violence and civvilization
Dunning , Erice ؛  London :New York Routledge   ، 2001
شماره راهنما: ‭GV‬,‭706.5‬,‭.D85‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Making sense of sport
Cashmore,Ernest ؛  London:NewYork Routledge   ، 2001
شماره راهنما: ‭GV‬,‭706.5‬,‭.C38‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Sport and physical education in germany
London : New york Routledge   ، 2002
شماره راهنما: ‭GV‬,‭611‬,‭.S635‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Gender and sport :a reader
London : New York Routledge   ، 2002
شماره راهنما: ‭GV‬,‭706.5‬,‭.G48‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Advances in sport liesur and ergonomics
London : New York Routledge   ، 2002
شماره راهنما: ‭RC‬,‭1235‬,‭.A384‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Race , Sport , and British society
London : New York Routledge   ، 2001
شماره راهنما: ‭GV‬,‭706.32‬,‭.R316‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Sport stars : the cultural politics of sporting celebrity
London : New York Routledge   ، 2001
شماره راهنما: ‭GV‬,‭706.5‬,‭.S77‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Sport in city: the role of spoet in economic and social regeneration
Routledge   ،
شماره راهنما: ‭GV‬,‭706.8‬,‭.S6585‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Translation,rewriting,and the manipulation of literary fame
Lefevere,Andrpe ؛  London;Newyork Routledge   ، 1992
شماره راهنما: ‭PN‬,‭241‬,‭.L4T7‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Computers in Translation
London;NewYork Routledge   ، 1992
شماره راهنما: ‭P‬,‭308‬,‭.C6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Psychology of physical activity
Biddle,Stuart ؛  London;NewYork Routledge   ، 2001
شماره راهنما: ‭RA‬,‭781‬,‭.B5P6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Fanatics
London;NewYork Routledge   ، 1998
شماره راهنما: ‭GV‬,‭943.9‬,‭.F3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
A step-by-step guide to SPSS for sport and exercise student
Ntoumanis,Nikos ؛  London;NewYork Routledge   ، 2001
شماره راهنما: ‭GV‬,‭558‬,‭.N7A7‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Sports development
London;NewYork Routledge   ، 2001
شماره راهنما: ‭GV‬,‭605‬,‭.S6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Leisure and recreation management
Torkildsen, George ؛  London;NewYork Routledge   ، 1999
شماره راهنما: ‭GV‬,‭181.5‬,‭.T6L4‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
The translator's invisibility
Vanuti, Lawrence ؛  London; New York Routledge   ، 1995
شماره راهنما: ‭P‬,‭306.2‬,‭.V45‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
performative Linguistics
Robinson,Douglas ؛  london,newyork Routledge   ، 2003
شماره راهنما: ‭P‬,‭121‬,‭.R6P4‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Introdating Translation Studes
Munday,jeremy ؛  london ;New york Routledge   ، 2000
شماره راهنما: ‭P‬,‭306‬,‭.M865‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8