کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Electronic commerce
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ وج‍وه‌
Electronic Commerce - Planning
Electronic commerce
 
پدیدآور:
Cummings, Twyla J.
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۷-
Veloso, Maria
ت‍ورب‍ان‌، ای‍ف‍ری‍ی‍م‌، ۱۹۳۰ - م‌
رن‍گ‍ری‍ز، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۷-
Konig, Anne
O'Brien, James A
De Pnte , David
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
Springer
R.I.T
ادی‍ب‍ان‌ روز
Dibagran
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
AMACOM, American Management Association
McGraw-Hill/Irwin
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
E- Commerce strategies and practices
De Pnte , David ؛  Tehran Dibagran   ، 2004=1384
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.32‬,‭.D4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Management information systems
O'Brien, James A ؛  Boston McGraw-Hill/Irwin   ، 2002
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.32‬,‭.O27‬,‭2002‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
E-business @ print: Internet-based services and processes [electronic resource]
Konig, Anne ؛  Berlin ; New York Springer   ، 2005
شماره راهنما: ‭EB,HF‬,‭5548.32‬,‭.K66‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Utilization of E-Commerce by Commercial Printing Companies [ electronic resource]
Cummings, Twyla J. ؛  R.I.T   ، 2006
شماره راهنما: ‭EB,HF‬,‭5548.32‬,‭.C8‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Web copy that sells
Veloso, Maria ؛  New York AMACOM, American Management Association   ، 2005
شماره راهنما: ‭EB, HF‬,‭5548.32‬,‭.V45‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کسب و کار الکترونیکی
رنگریز، حسن ، ۱۳۴۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۳۱۴۵-۶۶۹۷۳۱۷۵-۶،آدرس ناشر :تهران . خ . انقلاب . خ . 12 فروردین . خ . لبافی نژاد. پ . 197 موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭ر۸۴‌ک۵‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های پرداخت الکترونیکی
معینی ، علی ، ۱۳۳۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۲۱-۶۶۹۵۶۸۱۲،آدرس ناشر :خیابان انقلاب خیابان ۱۲ فروردین پلاک ۲۸۶ طبقه اول واحد ۵ ادیبان روز   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌م۶‌س۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی
توربان ، ایفرییم ، ۱۹۳۰ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۲۱۶۶۴۱۵۵۶۴،آدرس ناشر :تهران - خیابان انقلاب ، خ ۱۲ فروردین ، کوچه نوروز، نشر کتابدار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌ت۹۴۰۱۷‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک