کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : City planning
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Urbanization
Architecture
City planning
Urban ecology
1. City planning Great Britain
City planning --Environmental aspects
City planning- Amesterdam
Public spaces
Metropolitan areas
 
پدیدآور:
Madanipour, Ali
Shaftoe, Henry
Hough, Michael
Landry, Charles
Knox, Paul L
Frey, Hildebrand
Paul, Downton
Lang, Jon T
Carmona,Matthew
Ramroth, William G
Jenkins, Paul
Hall, Peter
Rooijendijk, Cordula
Riddell, Robert
Walters, David
 
ناشر:
Kaplan Pub
Elsevier:Architectural Press
IOS Press
Wiley-Blackwell
Vossiuspers UvA, Amsterdam
Routledge/Taylor & Francis e-Library
Ashgate Pub. Company
Earthscan in association with the International Institute for Environment and Development,
E & FN Spon
Birkheauser
Springer Science :Business Media:CSIRO
Earthscan
Routledge
Architectural
blackwell
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Computer modelling for sustainable urban design
London ;Washington, DC Earthscan   ، 2011
شماره راهنما: ‭HT‬,‭166‬,‭.C64‬,‭2011‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Making competitive cities
Chichester, West Sussex Wiley-Blackwell   ، 2010
شماره راهنما: ‭HT‬,‭166‬,‭.M246‬,‭2010‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Cities and design
Knox, Paul L ؛  New York, NY Routledge   ، 2011
شماره راهنما: ‭HT‬,‭166‬,‭.K588‬,‭2011‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Designing sustainable cities in the developing world [electronic resource]
Gower House, Aldershot Hampshire, England ;Burlington, VT Ashgate Pub. Company   ، 2006
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭169.5‬,‭.D47‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Designing the city of reason: Foundations and frameworks [electronic resource]
Madanipour, Ali ؛  New York, NY Routledge   ، 2007
شماره راهنما: ‭EB,NA‬,‭9050‬,‭.M27‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Designing the city: Towards a more sustainable urban form [electronic resource]
Frey, Hildebrand ؛  London ;New York E & FN Spon   ، 1999
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭165.5‬,‭.F74‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Ecopolis: Architecture and cities for a changing climate [electronic resource]
Paul, Downton ؛  New York Springer Science :Business Media:CSIRO   ، 2009
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭241‬,‭.P2‬,‭2009‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Cities and natural process: A basis for sustainability [electronic resource]
Hough, Michael ؛  London ;New York Routledge/Taylor & Francis e-Library   ، 2004
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭166‬,‭.H664‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
City of collision: Jerusalem and the principles of conflict urbanism [electronic Resource]
Basel ;Boston Birkheauser   ، 2006
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭169‬,‭.C57‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Convivial urban spaces: Creating effective public places [electronic resource]
Shaftoe, Henry ؛  London ;Sterling, VA Earthscan in association with the International Institute for Environment and Development,   ، 2008
شماره راهنما: ‭EB,NA‬,‭9053‬,‭.S6S53‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Planning and housing in the rapidly urbanising world [electronic resource]
Jenkins, Paul ؛  New York Routledge   ، 2007
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭361‬,‭.J46‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Planning for disaster: How natural and man-made disasters shape the built environment [electronic resource]
Ramroth, William G ؛  New York Kaplan Pub   ، 2007
شماره راهنما: ‭EB,NA‬,‭9053‬,‭.E58R35‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Urban transformations and sustainability: progress of research issues in urbanism 2005 [electronic resource]
[Delft] IOS Press   ، 2006
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭166‬,‭.U74‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Public Spaceelectronic resource: The management dimension [electronic resource]
Carmona,Matthew ؛  New York Routledge/Taylor & Francis e-Library   ، 2008
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭169‬,‭.G7C34‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
The art of city-making [electronic resource]
Landry, Charles ؛  London; Sterling, VA Earthscan   ، 2006
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭166‬,‭.L329‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Design first
Walters, David ؛  Oxford Architectural   ، 2004
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭166‬,‭.W235‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Urban design
Lang, Jon T ؛  Oxford ;Burlington, MA Elsevier:Architectural Press   ، 2005
شماره راهنما: ‭EB,NA‬,‭9031‬,‭.L267‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Sustainable Urban Planning
Riddell, Robert ؛  Malden blackwell   ، 2003
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭241‬,‭.R53‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
That City is Mine!
Rooijendijk, Cordula ؛  Amsterdam Vossiuspers UvA, Amsterdam   ، 2005
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭165‬,‭.A5C6‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
The polycentric metropolis
Hall, Peter ؛  London ;Sterling, VA Earthscan   ، 2006
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭334‬,‭.E8H35‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2