قابل توجه دانشجویان محترم

ساعت کاری کتابخانه در تعطیلات بین دو ترم از تاریخ 96/11/4 لغایت 96/11/12 به صورت یک شیفت از ساعت 7:30 الی 14:15 می باشد.

 
انواع مدارک
سال نشر
کتابشناختي
کتابشناختي داراي منابع ديجيتال
 
مرور بر اساس :
مرور :
 
پایان نامه فارسی(تعداد بازدید : 2675) کتاب فارسی(تعداد بازدید : 2492)
لوح فشرده فارسی(تعداد بازدید : 2456) کتاب لاتین(تعداد بازدید : 2448)
پایان نامه لاتین(تعداد بازدید : 2319) نشریات فارسی(تعداد بازدید : 2302)
لوح فشرده لاتین(تعداد بازدید : 2175)
 
پایان نامه فارسی الکترونیکی(تعداد بازدید : 2857) پایان نامه لاتین الکترونیکی(تعداد بازدید : 2487)
کتاب فارسی الکترونیکی(تعداد بازدید : 2475) کتاب لاتین الکترونیکی(تعداد بازدید : 2256)
 
سال
ماه
فروردين اردیبهشت خرداد
تير مرداد شهريور
مهر آبان آذر
دي بهمن اسفند