کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌- راه‍ن‍م‍اه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
آوی‍ن‍ی‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ف‍ی‍ض‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع سایتهای اینترنت : کامپیوتر
آوینی ،حسین ؛  تهران فیض دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵۵‬,‭‌ف‍لا ۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک