کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ داده‌ ه‍ای‌ طلای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌ اف‍زاره‍ا - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ داده‌ ه‍ای‌ طلای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش کامل ۷ نرم افزار [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت داده های طلایی   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸آ /، ۷۶/۲۷ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک