کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- م‍ت‍رادف‌ ه‍ا و م‍ت‍ض‍اده‍ا - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
رم‍ض‍ان‍ی‌، رب‍اب‍ه‌
غ‍ف‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۵-
ب‍ع‍ل‍ب‍ک‍ی‌، روح‍ی‌
خ‍س‍روی‌، ف‍ری‍ب‍رز، ۱۳۳۳-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ع‍ل‍م‌ و دان‍ش‌: ث‍ام‍ن‌ ال‍ح‍ج‍ج‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کلمات متضاد عربی - فارسی
رمضانی ، ربابه ؛  تهران علم و دانش : ثامن الحجج   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۱۹۰‬,‭ر۸‌ف۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عربی - فارسی المورد
بعلبکی ، روحی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۶۳۶‬,‭‌ف۲‌ب۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قاموس عصری فی المصطلحات الحدیثة: (فرهنگنامه ی معاصر) عربی - فارسی
غفرانی ، محمد، ۱۳۰۵- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۶۳۶‬,‭‌ف۲‌غ۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه فرهنگی سه زبانه فارسی - انگلیسی - عربی
خسروی ، فریبرز، ۱۳۳۳- ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵‬,‭‌ی۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک