کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دی‍س‍ک‍ه‍ای‌ ف‍ش‍رده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍س‍ک‌ گ‍ردان‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ع‍ت‌ زاده‌،م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
س‍ن‍ب‍ل‍ه‌: ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ع‍ل‍وم‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ خ‍راس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تخصصی تعمیرات CD [سی دی ]، VCD [وی سی دی ]، DVD [دی وی دی ] شامل :بررسی ساختمان انواع دیسکهای ...
شریعت زاده ،محمدرضا ؛  مشهد سنبله : انستیتو علوم الکترونیک خراسان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱/۷۵‬,‭‌ش۵آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک