کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دف‍اع‌ از خ‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دف‍اع‌ از خ‍ود
ک‍ارات‍ه‌
 
پدیدآور:
ل‍ی‍ن‌، وی‍ل‍ی‌
آذوق‌، رض‍ا
ت‍گ‍ن‍ر، ب‍روس‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ ح‍رک‍ت‌
ب‍وس‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش دفاع شخصی =Self - defense
آذوق ، رضا ؛  تهران نشر علم حرکت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۱۱۴/۳‬,‭آ۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چین نا
لین ، ویلی ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۱۱۱‬,‭‌ل۹‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای مبارزه و دفاع شخصی
تگنر، بروس ؛  تهران بوستان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۱۱۱‬,‭‌ت۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک