کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ی‍ض‌ دان‍ش‌ :ن‍گ‍ی‍ن‌ س‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورزش‌ -- م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ی‍ض‌ دان‍ش‌ :ن‍گ‍ی‍ن‌ س‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع سایتهای اینترنت : ورزش [ منبع الکترونیکی ]
تهران انتشارات فیض دانش :نگین ساعی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۴م‌ /، ۵۶۸ ، VG ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک