کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Prentice Hall,Inc
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
University Libraries - Study and teaching
Video Tapes - editing - data processing
Sound - recording and reproducing - Digital techniques
language and languages - Study and teaching
 
پدیدآور:
Brown, H. Douglas
Jones, Frederic Hicks,1944-
Lindley,Craig A.
Aldrich,Ella V
 
ناشر:
prentice-Hall,Inc
Prentice-Hall inc
Prentice-Hall,Inc
Prentice Hall,Inc
Prentice-Hall Inc
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Using books and libraries
Aldrich,Ella V ؛  New Jersey Prentice-Hall,Inc   ، 1967
شماره راهنما: ‭Z‬,‭665‬,‭.U72‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Digital audio with Java
Lindley,Craig A. ؛  New Jersey prentice-Hall,Inc   ، 2000
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7881.4‬,‭.L5415‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Desktop digital video production
Jones, Frederic Hicks,1944- ؛  New Jersey Prentice Hall,Inc   ، 1999
شماره راهنما: ‭TR‬,‭899‬,‭.J66‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده لاتین
 
 
Desktop digital video production [electronic resource]
New Jersey Prentice Hall,Inc   ، 1999
شماره راهنما: CD , TR , 899 , .D3
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده لاتین
 
 
Digital audio with Java [electronic resource]
New Jersey prentice-Hall,Inc   ، 2000
شماره راهنما: CD , TK , 7881.4 , .D3
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Principles of language Learning and teaching
Brown, H. Douglas ؛  New Jersy Prentice-Hall Inc   ، 1987
شماره راهنما: ‭P‬,‭51‬,‭.B76‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Principles of language Learning and teaching
Brown, H. Douglas ؛  New Jersy Prentice-Hall inc   ، 2000
شماره راهنما: ‭P‬,‭51‬,‭.B76‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک