کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Encyclopedias and dictionaries
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Children's encyclopedias and dictionaries
Encyclopedias and Dictionaries
Encyclopedias and dictionaries, French
Encyclopedias and dictionaries
 
پدیدآور:
 
ناشر:
Rahnama
Encyclopedia Britannica
Oxford University Press
Sahafi-e Daneshgah-e Imam Reza
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Britannica concise encyclopedia
Chicago Encyclopedia Britannica   ، 2002
شماره راهنما: ‭AE‬,‭5‬,‭.B75‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
A concise encyclopedia
Oxford; New Yoprk Oxford University Press   ، 2007
شماره راهنما: ‭AG‬,‭5‬,‭.C73‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Le petit Larousse illustre en couleurs: 87000 articles, 5000 illustrations, 321 cartes, chronologie universelle
Tehran Rahnama   ، 1387
شماره راهنما: ‭PC‬,‭2625‬,‭.P47‬,‭2007‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Disney presents Wonderful world of knowledge
Walt Disney Productions ؛  Mashad Sahafi-e Daneshgah-e Imam Reza   ، 1386
شماره راهنما: ‭AG‬,‭5‬,‭.D58‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک