عضویت عضویت

مدارک مورد نياز جهت ثبت نام و عضويت در کتابخانه

  • تکميل فرم عضويت از طریق پورتال کتابخانه
  • 50000 ريال حق عضويت ( این مبلغ به صورت سالیانه تغییر خواهد کرد(

 

  •  اساتيد:

- اعضاي هيئت علمي مي توانند تا 15 عنوان و حداکثر تا يک نيمسال تحصيلي به امانت بگيرند.

- مدرسين حق التدريسي مي توانند 10 عنوان و حداکثر تا يک نيمسال تحصيلي به امانت بگيرند.

  •  دانشجويان:

 - دانشجویان کارشناسی:

-  دانشجويان کارشناسي دانشگاه مي توانند 4 عنوان و حداکثر 20 روز که 3 بار قابل تمديد مي باشد را به امانت بگيرند.

- دانشجويان ممتاز ( اول تا سوم) و فعالان انجمن هاي علمي و بسيج دانشجويي با ارائه معرفي نامه از مديريت آموزشي يا معاونت فرهنگي مي توانند حداکثر تا 6 منبع را تا پايان دوران فعاليتشان در انجمن به امانت بگيرند.

 - دانشجويان تحصيلات تکميلي:

- دانشجويان کارشناسی ارشد مي توانند 6 عنوان و حداکثر تا 20 روز که 3 بار نيز قابل تمديد مي باشد به امانت بگيرند.

- دانشجویان تحصیلات تکمیلی ممتاز ( اول تا سوم ) و فعال انجمن هاي علمي و بسيج با ارائه معرفي نامه از مديريت آموزشي يا معاونت فرهنگي مي توانند حداکثر تا 8 منبع را تا پايان دوران فعاليتشان در انجمن به امانت بگيرند.

- دانشجویان مقطع دکتری تخصصی می توانند 6 عنوان و حداکثر تا 30 روز که 3 بار نیز قابل تمدید می باشد به امانت بگیریند.

  •  کارکنان:

- کارکنان دانشگاه مي توانند 10 عنوان و حداکثر به مدت يک ماه که 3 بار نيز قابل تمديد مي باشد را به امانت بگيرند. همچنين نيروهاي شرکتي و نگهبانان دانشگاه نيز مي توانند 5 عنوان و حداکثر به مدت يک ماه که 3 بار نيز قابل تمديد مي باشد را به امانت بگيرند.

  • ساير افراد:

- دانشجوياني که دوره تحصيلي خود را به اتمام رسانيده ولي هنوز تسويه حساب نکرده اند با ارائه کارت معتبر مي توانند تا 4 عنوان و حداکثر به مدت 20 روز که 3 بار نيز قابل تمديد مي باشد به امانت ببرند.

 

برای عضویت در پورتال کتابخانه اینجا کلیک کنید