مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 2228)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 2124)
 لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 2082)  کتاب لاتین (تعداد بازدید : 2061)
 نشریات فارسی (تعداد بازدید : 1951)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1947)
 لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 1806)
 
تعداد کل بازدیدها:  14199