مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 2675)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 2492)
 لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 2456)  کتاب لاتین (تعداد بازدید : 2448)
 پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 2319)  نشریات فارسی (تعداد بازدید : 2302)
 لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 2175)
 
تعداد کل بازدیدها:  16867