تماس با ما تماس با ما

 

آدرس:

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی : مشهد مقدس - خیابان دانشگاه - خیابان اسرار

کتابخانه پردیس رضوان: مشهد مقدس - میدان فلسطین

کتابخانه غدیر: مشهد مقدس - بلوار شهید منتظری - ساختمان غدیر دانشگاه امام رضا (ع) ( دانشکده هنر و معماری اسلامی)


تلفن تماس: 38041-051

                سرپرست کتابخانه : داخلی 1405

                بخش امانت و  گردش کتاب - بخش مرجع و اطلاع رسانی  :  داخلی 1400

                بخش  فهرستنویسی  و آموزش :  داخلی 1405

                بخش تامین و دسترسی منابع اینترنتی و اشتراک پایگاههای اطلاعاتی: داخلی 1405

                بخش فهرستنویسی منابع سمعی بصری و پشتیبانی پورتال: داخلی 1404

                بخش سفارش و مجموعه سازی:   داخلی 1406 و مستقیم  38448628

                کتابخانه پردیس رضوان:  داخلی 3201

                کتابخانه غدیر(هنر و معماری اسلامی): 2150


نمابر:38041 -(051)
صندوق پستی : 553-91735

پست الکترونیک:refrence@imamreza.ac.ir

                       libport1391@gmail.com