مرور الفبایی مرور الفبایی

  • کتابخانه مرکزی
مرور بر اساس :

عنوان
1     d )ده‍ش‍م‍ ه‌اگ‍ش‍ن‍اد ی‌وک‍ ه‌ل‍ح‍م‍ :ی‌دروم‍ ه‌ن‍وم‍ن‍ ( ی‌روح‍م‍ ه‌دای‍پ‍ رب‍ دی‍ک‍ات‍ اب‍ روح‍م‍ ن‌   
2     Damn the torpedoes:fighting Words,Rallying cries,and the hidden Histor   
3     Database management systems   
4     Database system Concepts   
5     Database systems : a practical approach to design ,implementation,and   
6     Database systems   
7     Data Book 3 :peripheral chipsy   
8     Data Integration in Reporting Systems using Enterprise Service Bus (el   
9     Data Layout Optimization Techniques for Modern and Emerging Architectu   
10     Data mining : Practical machine learning tools and techniques [electro   
11     Data mining and knowledge management : Chinese Academy of Sciences Sym   
12     Data mining for business applications   
13     Data mining methods and models   
14     Data Mining Techniques to Enable Large-scale Exploratory Analysis of H   
15     Data mining with microsoft SQL Server 2008   
16     Data Parallel Application Development and Performance with Azure (elec   
17     Data structures and algorithms using Java   
18     Data Triage and Visual Analytics for Scientific Visualization (electro   
19     Data Warehouse Operational Design: View Selection and Performance Simu   
20     David Copperfield [by] Charles Dickens